Moeilijke teksten in de Bijbel

Kalender
Activiteiten
Datum
28 juni 2022 19:15
Locatie
De Fontein, Sterrenkroos 56, Zwolle, Nederland

Beschrijving

Als je in de Bijbel leest kom je soms passages tegen die je maar snel over wilt slaan. God die mensen doodt (Zondvloed, Korach, Dathan en Abiram) of zelfs opdracht geeft om een heleboel mensen te doden. Zoals bijvoorbeeld aan Jozua die de Kanaänieten moest uitroeien. Dat roept vragen op. God is toch liefdevol en genadig? Hoe moeten we dit lezen en begrijpen? Op 28 juni organiseert het Huis van Groei een avond om hier verder over na te denken.

Gastspreker is dan ds. M. P. D. Barth, predikant bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij heeft onlangs hier een boek over geschreven. Met elkaar proberen we meer zicht te krijgen op de geweldsteksten die we in de Bijbel tegen komen. Wat wil God ons hiermee zeggen? Wat zeggen deze teksten over Hem?
Allen hartelijk welkom. We beginnen om 19:45 uur in De Fontein. De koffie staat om 19:15 uur al klaar.

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact