Online Kerkdienst

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
24 mei 2020 10:00 - 11:00

Beschrijving

Voorganger: ds. Chiel Vleesenbeek - Belijdenisdienst

Vanwege het coronavirus worden er geen reguliere kerkdiensten gehouden. De dienst zal live uitgezonden worden om 10:00 uur. Je kunt de dienst vinden op het youtube kanaal van de kerk. Via deze link: https://www.youtube.com/channel/UCKnWoN2LA5bVoBTqfN9TVNQ

 •  Votum en groet
 •  lied Opwekking 815 - Vul dit huis met Uw glorie

  Vul dit huis met Uw glorie.
  Vul dit huis met Uw glorie.
  Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

  Want alles is door U en alles is tot U,
  openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

  Vul dit huis met Uw glorie.
  Vul dit huis met Uw glorie.
  Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

  Want alles is door U en alles is tot U,
  openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

  Heilig, heilig, heilig is de Heer.
  Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

  Vul dit huis met Uw glorie.
  Vul dit huis met Uw glorie.
  Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

  Want alles is door U en alles is tot U,
  openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

  Heilig, heilig, heilig is de Heer.
  Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

  Heilig, heilig, heilig is de Heer.
  Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

  (tussenspel)

  Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

  Vul dit huis met Uw glorie.
  Vul dit huis met Uw glorie.
  Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

  Want alles is door U en alles is tot U,
  openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

  Vul dit huis met Uw glorie.
  Vul dit huis met Uw glorie.
  Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

  Want alles is door U en alles is tot U,
  openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

 •  Filmpje Rachel de Boer
 • Opwekking 763 (eng) - Lord I need you (Matt Maher)

  Lord, I come, I confess,
  bowing here, I find my rest.
  Without You I fall apart,
  You're the One that guides my heart.

  Lord, I need You, oh, I need You,
  every hour I need You.
  My one defense, my righteousness,
  oh God, how I need You.

  Where sin runs deep, Your grace is more.
  Where grace is found is where You are.
  Where You are, Lord, I am free.
  Holiness is Christ in me.

  Lord, I need You, oh, I need You,
  every hour I need You.
  My one defense, my righteousness,
  oh God, how I need You.

  So teach my song to rise to You.
  When temptation comes my way.
  When I cannot stand, I'll fall on You.
  Jesus, You're my hope and stay.

  Lord, I need You, oh, I need You,
  every hour I need You.
  My one defense, my righteousness,
  oh God, how I need You.

  Lord, I need You, oh, I need You,
  every hour I need You.
  My one defense, my righteousness,
  oh God, how I need You.

  You're my one defense, my righteousness,
  oh God, how I need You.

 • Kindmoment
 • Opwekking 733 - Tienduizend redenen

  De zon komt op, maakt de morgen wakker;
  mijn dag begint met een lied voor U.
  Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
  laat mij nog zingen als de avond valt.

  Loof de Heer, o mijn ziel.
  O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
  Met meer passie dan ooit;
  o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

  Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
  Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
  Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
  tienduizend redenen tot dankbaarheid.

  Loof de Heer, o mijn ziel.
  O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
  Met meer passie dan ooit;
  o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

  (tussenspel)

  En op die dag, als mijn kracht vermindert,
  mijn adem stokt en mijn einde komt,
  zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
  tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

  Loof de Heer, o mijn ziel.
  O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
  Met meer passie dan ooit;
  o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

  Loof de Heer, o mijn ziel.
  O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
  Met meer passie dan ooit;
  o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

  Verheerlijk Zijn heilige Naam.
  Verheerlijk Zijn heilige Naam.

   

 •  Bijbellezing 1 Korintiërs 13:1-13 (NBV) - door Marco Klein

  Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn - had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan - want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

 • Preek
 • Opwekking 785 - Fundament

Ik bouw op Jezus, anders niet,
het is zijn bloed dat redding biedt.
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd,
ik steun alleen op Jezus’ Naam.

Ik bouw op Jezus, anders niet,
het is zijn bloed dat redding biedt.
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd,
ik steun alleen op Jezus’ Naam.

Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al Uw werk.
In de storm blijft U Heer, hoogste Heer!

(kort tussenspel)

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!

Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al Uw werk.
In de storm blijft U Heer, hoogste Heer!

Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al Uw werk.
In de storm blijft U Heer, hoogste Heer!

(tussenspel)

Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met Zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!

Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al Uw werk.
In de storm blijft U Heer, hoogste Heer!

Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al Uw werk.
In de storm blijft U Heer, hoogste Heer!

 • Openbare Geloofsbelijdenis door 6 jongeren
 •  Sela - Gods zegen voor jou

  Gods liefde draagt jou, Zijn hand beschermt jou.
  Waar je ook bent of zal gaan.
  Ontvang Gods zegen over je leven:
  Vrede voor jou in zijn naam!

  Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
  Zijn vrede rust op jou.
  De Heilige Geest in de naam van Jezus,
  Vervult, beschermt en zegent jou.

  Ga met Gods vrede, deel in zijn zegen.
  Leef uit zijn volheid en kracht.
  Durf te geloven, blijf op hem hopen:
  Leef je geloof elke dag!

  Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
  Zijn vrede rust op jou.
  De Heilige Geest in de naam van Jezus,
  Vervult, beschermt en zegent jou.

  Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
  Zijn vrede rust op jou.
  De Heilige Geest in de naam van Jezus,
  Vervult, beschermt en zegent jou.

 • Gebed
 • Filmpje Aniek Dijkman
 • Collecte
 •  Lied - You say (Lauren Daigle) tijdens collecte

  I keep fighting voices in my mind
  that say I'm not enough.
  Every single lie that tells me
  I will never measure up.
  Am I more than just the sum
  of every high and every low?
  Remind me once again just who I am,
  because I need to know, ooh oh.

  You say I am loved when I can't feel a thing.
  You say I am strong when I think I am weak.
  And You say I am held when I am falling short.
  And when I don't belong, oh, You say I am Yours.
  And I believe (I), oh, I believe (I).
  What You say of me (I), I believe.

  The only thing that matters now
  is everything You think of me.
  In You I find my worth, in You
  I find my identity, ooh oh.

  You say I am loved when I can't feel a thing.
  You say I am strong when I think I am weak.
  And You say I am held when I am falling short.
  When I don't belong, oh, You say I am Yours.
  And I believe (I), oh, I believe (I).
  What You say of me (I), I believe.

  Taking all I have and now
  I'm layin' it at Your feet.
  You'll have every failure God,
  You'll have every victory, ooh oh.

  You say I am loved when I can't feel a thing.
  You say I am strong when I think I am weak.
  And You say I am held when I am falling short.
  When I don't belong, oh, You say I am Yours.
  And I believe (I), oh, I believe (I).
  What You say of me (I), I believe.

  Oh, I believe (I), yes, I believe (I).
  What You say of me (I), I believe (oh). 

 • Filmpje felicitatie/bemoediging
 • Zegen
 • Filmpje Joske Olde
 • Opwekking 832 - Jezus, Overwinnaar

  Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
  Want U bevrijdt en geeft leven.
  Elke storm verstilt door de kracht van Uw stem.
  Alles buigt voor Koning Jezus.

  U bent de held die voor ons strijdt.
  U baant de weg van overwinning.
  Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
  Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

  Voor eeuwig is Uw heerschappij.
  Uw troon staat onwankelbaar.
  Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
  Jezus, Overwinnaar!

  De duisternis licht op door U.
  De duivel is door U verslagen.
  Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
  Jezus leeft en ik zal leven!

  De schepping knielt in diepst ontzag.
  De hemel juicht voor onze Koning.
  En de machten van de hel weten Wie er regeert:
  Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

  Voor eeuwig is Uw heerschappij.
  Uw troon staat onwankelbaar.
  Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
  Jezus, Overwinnaar!

  Voor eeuwig is Uw heerschappij.
  Uw troon staat onwankelbaar.
  Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
  Jezus, Overwinnaar!

  (tussenspel)

  (10x)
  Naam boven alle namen.

  Voor eeuwig is Uw heerschappij.
  Uw troon staat onwankelbaar.
  Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
  Jezus, Overwinnaar!

  Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
  Jezus, Overwinnaar!

  U bent Jezus, Overwinnaar!
  U bent Jezus, Overwinnaar!

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact