Agenda

Morgendienst 1 (sectie 1-3)

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
25 augustus 2019 09:00

Beschrijving

Voorganger: Wubbo van Herwijnen

• Votum en Groet SELA
Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer,
Hij die alles maakte laat niet los wat hij begon.
Genade en vrede van God de Vader. Door Jezus zijn zoon Immanuel.
Hij woont met zijn geest in ons. 2x Hallelujah, hallelujah, Amen!

• Zingen Opwekking 687: 1-4
1 Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan;
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

2 Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is;
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

3 Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan;
spreek door uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

4 Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef.
Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

• Gebed

• Lezen Matteüs 14: 22-33
Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’28Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

• Zingen GKB Psalm 18:8,9
8 U immers zult het arme volk verhogen, en U vernedert, HEER, de trotse ogen.
U bent mijn licht, de lamp die voor mij schijnt, waarvoor de dichte duisternis verdwijnt.
Met U durf ik mij in de strijd te wagen, de legerbenden op de vlucht te jagen.
Met U ga ik door water en door vuur, en met mijn God spring ik over een muur.

9 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, zijn woord is waar en zuiver te allen tijde.
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid.
Want wie is God dan deze onze HERE? Wie is de rots die alles kan trotseren?
Alleen die God die mij met kracht omgordt, bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

• Preek “Leren lopen op het water”

• Zingen Opwekking 789
U leert me lopen op het water, de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten, daar vind ik U en ik twijfel niet.
Refrein En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade. Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen, dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. Refrein

Bridge 4x:
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid. Refrein

• Woorden van nieuw leven

• Zingen GKB Psalm 91:1,7,8
1 Hij die op Gods bescherming wacht, vindt bij de hoogste Koning
een schuilplaats waar hij overnacht, beschaduwd door Gods woning.
Ik noem de HEER, op wie ik bouw, mijn toevlucht en mijn sterkte,
mijn God, op wie ik vast vertrouw, Hij die mijn heil bewerkte.

7 Daar hij Mij liefheeft, spreekt de HEER, zal Ik zijn pad beschermen.
Ik zal hem bijstaan en steeds weer Mij over hem ontfermen.
Daar hij mijn naam kent, mijn gebod, zal Ik hem zelf bevrijden.
Ik ben voor hem de trouwe God, Ik red hem uit zijn lijden.

8 Roept hij Mij aan, Ik antwoord hem, Ik zal zijn helper wezen.
Is hij beangst, Ik hoor zijn stem, dus hoeft hij niet te vrezen.
Ja, ik verleng zijn levenstijd, want hij blijft op Mij bouwen.
Mijn heil, mijn goedertierenheid zal Ik hem doen aanschouwen.

• Dankgebed

• Collecte

• Zingen Opwekking 770
Hoe wonderlijk mooi Is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig Deelt u mijn bestaan.
Waar ik ben bent U, Wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een naam in de wolken Als teken van trouw,
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde Maar ook van verdriet,
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein ‘Ik ben die ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig
Deelt u mijn bestaan. Hoe adembenemend,
Ontroerend dichtbij; Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven,
Als ik U ontmoet, Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Naam aller namen, Aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden Van Jezus, mijn Heer:
Geen dood en geen leven, Geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. Refrein
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’

• Zegen

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact