Morgendienst 2 (sectie 4-7)

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
09 december 2018 11:00

Beschrijving

Voorganger: Pim Poortinga

• Votum en groet
• Zingen: Kinderopwekking 276

Juich doe mee allemaal
jubel geef je helemaal
juich voor God de Heer
juich doe mee allemaal
jubel geef je helemaal
juich voor God de Heer
en geef Hem alle eer

Hij maakte ons
wij horen bij Hem
de Herder die ons leidt
de Heer is goed
zijn liefde en trouw
duren voor altijd

Juich doe mee….

Zeg het hardop, de Here is God
ja ik hoor bij Hem
waar je ook bent looft God
prijst Zijn naam
eer Hem met je stem

Juich doe mee….

• Wet NLB 310

1. Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

2. Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

3. Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren -
wie drift bemint wordt ziende blind.

4. Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.

5. Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden
er is geen god die zo bevrijdt!

• Gebed
• Lezen NBV Genesis 29:14-20
14 ‘Het is duidelijk,’ zei Laban, ‘dat je familie van me bent!’ Jakob was een volle maand bij Laban in huis 15 toen deze tegen hem zei: ‘Het is niet nodig dat je voor niets voor mij werkt, alleen omdat je familie van me bent. Zeg me maar wat je loon moet zijn.’ 16 Nu had Laban twee dochters; de oudste heette Lea, de jongste Rachel. 17 Lea’s ogen hadden geen glans, maar Rachel was mooi en aantrekkelijk. 18 Jakob was verliefd op Rachel, daarom zei hij tegen Laban: ‘Ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter.’ 19 Laban antwoordde: ‘Ik kan haar beter aan jou geven dan aan een ander. Je kunt dus blijven.’ 20 Zo werkte Jakob zeven jaar om Rachel, maar voor zijn gevoel waren het maar een paar dagen, zo veel hield hij van haar.

• Tekst NBV Genesis 35:16-20
16-17 Toen ze weer uit Betel waren vertrokken en nog maar een uur of twee van Efrat verwijderd waren, moest Rachel bevallen. Het was een moeizame bevalling en ze had het erg zwaar, maar de vroedvrouw zei tegen haar: ‘Troost je: je hebt er een zoon bij!’ 18 En terwijl het leven al van haar week – want ze stierf – gaf zij hem de naam Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. 19 Toen Rachel overleden was, werd ze begraven langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige Betlehem. 20 Op haar graf plaatste Jakob een gedenksteen, die tot op de dag van vandaag de plaats van Rachels graf aangeeft.

• Zingen GKB gezang 3
1 Abraham, Abraham verlaat je land, verlaat je stam!
Abraham, je moet gaan wonen in het land dat Ik zal tonen.
Tel de sterren in de nacht, zo wordt groot jouw nageslacht.

2 Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam!
Ik zal jou mijn zegen geven, je geleiden allerwegen,
en de volkeren tezaam vinden zegen in jouw naam.

3 Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam!
Met een woord gaat hij het wagen. Zonder verder iets te vragen
staat hij op en gaat op reis, langs de weg die God hem wijst.

• Preek
• Zingen GKB gezang 75: 1,2,3,6
1 Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder water en zonder brood.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde (2x).

2 Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen
en als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde (2x).

3 Nu heb je nooit genoeg. Nu blijf je steeds iets missen
en in het ongewisse of je ooit krijgt wat je vroeg.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde (2x).

6 Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde (2x).

• Gebed

• Collecte

• Zingen Opwekking 789
U leert me lopen op het water, de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten, daar vind ik U en ik twijfel niet.
Refrein:
En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij. Ik ben van U en U van mij.
De diepste zee is vol genade. Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen, dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
(Refrein)
4x: Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt. Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid.
(Refrein)

• Zegen

 

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact