Agenda

Morgendienst 2

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
18 augustus 2019 11:00

Beschrijving

Liturgie zondag 18-8-19 9 + 11 uur ds Sytze de Bruine

 • Zingen GKB 171

1 Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag,

en kniel nu voor Hem neer,

die zelf geen zonde kent

en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

2 Wees stil, voor de heerlijkheid van God,

omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,

waar Hij verschijnt met vuur.

Een eeuwigdurend licht

straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God,

omgeeft ons in dit uur.

3 Weest stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt.

Niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

 • Votum
 • Groet
 • Zingen Psalm 24:1,2 NPB

1 De hele wereld om ons heen
is van de HEER, van Hem alleen,
met alle wezens die er leven.
Het vasteland blijft stevig staan, 
verrezen uit de oceaan. 
De HEER heeft het zijn plaats gegeven.

2 Wie mag de tempel binnengaan? 
Wie kan er op Gods hoogte staan?
Wie zal Hem op zijn berg vereren?
De mens die schone handen houdt,
niet op bedrog of list vertrouwt
en nooit een valse eed zal zweren.

 • Gebed
 • Lezen Matteüs 5:1-12

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:’Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen vertroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

 • Tekst  Matteüs. 5:3 vetgedrukt
 • Zingen Psalm 24:3NPB
 1. Aan hen die eerlijk zijn en echt 
  doet God, hun redder, altijd recht;
  zijn zegen zullen ze ontvangen.
  Zij zijn het volk dat Hem verwacht,
  zij vormen Jakobs nageslacht,
  de mensen die naar Hem verlangen.
 • Verkondiging
 • Zingen GKB Gezang 161:1,4

1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.

Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.

Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,

zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.

Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

4 Vader van het leven, ik geloof ik U.

Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.

Kom hier in ons midden,

Geest van liefde en kracht.

U die via duizend wegen ons hier samenbrengt;

en op duizend wegen zendt U ons weer uit,

om het zaad te zijn van Gods rijk.

 • Gods woorden van liefde en bescherming
 • Zingen LB 911:2,3

2 Niet de arbeid die ik lijd,

niet mijn ijver en mijn strijd,

niet mijn have en mijn goed

komt uw eisen tegemoet,

ook mijn tranen en verdriet

zijn voor niets, redt Gij mij niet.

3 Ja, Gij zijt het die mij redt

van uw eigen strenge wet,

van mijn eigen dwaze schuld

die Gij delgt in uw geduld,

God die al mijn kwaad verdroeg,

uw genade is genoeg.

 • Dank- en voorbeden
 • Inzameling van de liefdegaven
 • Zingen: GKB Gezang 111 Jezus leeft in eeuwigheid

Refrein Jezus leeft in eeuwigheid.

Zijn shalom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van mijn leven.

1 Straks als er een nieuwe dag begint,

en het licht het van het duister wint,

mag ik bij Hem binnen gaan,

voor zijn troon gaan staan,

hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein Jezus leeft in eeuwigheid.

Zijn shalom wordt wereldwijd

Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van mijn leven.

2 Straks wanneer de grote dag begint,

en het licht voor altijd overwint,

zal de hemel opengaan,

komt de Heer er aan,

heffen wij dit loflied aan:

Refrein Jezus komt in heerlijkheid.

Zijn shalom wordt wereldwijd.

Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van ons leven.

 • Zegen
 • Zingen als Amen LB 425

Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden 
tezamen gezonden 
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord 

Om daar in genade 
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal 
door liefde gedreven 
om wie met ons leven
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact