Online Kerkdienst

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
05 juli 2020 10:00 - 11:00

Beschrijving

Voorganger: ds. Simon van der Lugt

Vanwege het coronavirus worden er geen reguliere kerkdiensten gehouden. De dienst zal live uitgezonden worden om 10:00 uur. Je kunt de dienst vinden op het youtube kanaal van de kerk. Via deze link: https://www.youtube.com/channel/UCKnWoN2LA5bVoBTqfN9TVNQ

 • Opwekking 805 - Maak ons hart onrustig

Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt.
Als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

(Tussenspel)

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden,
laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn,
laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

 • Votum en Zegen
 • Opwekking 630 - Vader, U bent goed

Op elk moment van mijn leven,
in voor of tegen spoed.
Aanbid ik U mijn Jezus
en dank U voor Uw bloed.

Ik vind kracht in U mijn Vader
als ik heel dicht bij U bent.
Mijn hart en mijn gedachten,
worden warm als ik bedenk.

Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart:
Ik hou van U.

Op elk moment van mijn leven,
bij dag en bij nacht.
Wil ik Uw woorden lezen,
en dragen in mijn hart.

In de stormen van mijn leven,
in de regen in de kou.
Wil ik schuilen in Uw vrede,
wil ik rusten in Uw trouw.

Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart:
Ik hou van U.

(Tussenspel)

3x
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart:
Ik hou van U.

 • Kindmoment
 • Het wonder van jou
 • Gebed
 • Bijbellezing:

Genesis 9:18-27

18 De zonen van Noach, die samen met hem uit de ark waren gekomen, heetten Sem, Cham en Jafet; Cham was de vader van Kanaän.
19 Met de drie zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over de hele aarde.
20 Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan.
21 Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen, zonder kleren aan.
22 Toen Cham, de vader van Kanaän, zag dat zijn vader naakt was, vertelde hij dat aan zijn twee broers, die buiten waren.
23 Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die over hun schouders, liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun vader, met afgewend gelaat, zodat zij hem niet naakt zagen.
24 Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon hem had aangedaan,
25 zei hij:‘Vervloekt zij Kanaän, knecht van zijn broers zal Kanaän zijn, de minste van alle knechten.
26 Geprezen zij de HEER, de God van Sem; knecht van Sem zal Kanaän zijn.
27 Moge God ruimte geven aan Jafet, hem laten wonen in de tenten van Sem; knecht van Jafet zal Kanaän zijn.’

Matteus 7:1-5

1 Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.
2 Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.
3 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?
4 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt?
5 Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

 • Opwekking 806 - Soeverein

Er ligt hoop in onze tranen,
er ligt kracht in ons verdriet.
U ontmoet ons als een Vader
en doet onze angst teniet.
U bent werkzaam als wij wachten,
U heiligt ons steeds meer.
Boven al onze gedachten,
leert U ons vertrouwen, Heer.

U geeft ons hoop en voorspoed,
U vergeet uw mensen niet.
U bent er in het vuur en in de vloed,
Uw trouw is voor eeuwig.
Uw liefde houdt stand,
U bent soeverein, o God.

Onvoorstelbaar is uw wijsheid,
wie begrijpt uw wegen, Heer?
U troont hoger dan de hemel
en toch knielt U bij ons neer.
Diep bewogen met wie pijn lijdt
en door niemand wordt gehoord.
U omringt en ondersteunt mij,
mijn vreugde vind ik in uw Woord.

U geeft ons hoop en voorspoed,
U vergeet uw mensen niet.
U bent er in het vuur en in de vloed,
Uw trouw is voor eeuwig.
Uw liefde houdt stand,
U bent soeverein, o God.

Ook wanneer de vijand ons beschadigt,
U keert het voor ons om.
U geeft ons reden om U te eren,
ook al voert de weg door diepe dalen.
Uw trouw blijft steeds bij ons,
U geeft ons reden om U te eren.

Ook wanneer de vijand ons beschadigt,
U keert het voor ons om.
U geeft ons reden om U te eren,
ook al voert de weg door diepe dalen.
Uw trouw blijft steeds bij ons,
U geeft ons reden om U te eren.

U geeft ons hoop en voorspoed,
U vergeet uw mensen niet.
U bent er in het vuur en in de vloed,
Uw trouw is voor eeuwig.
Uw liefde houdt stand,
U bent soeverein, o God.

Uw trouw is voor eeuwig.
Uw liefde houdt stand,
U bent soeverein, o God.

 • Preek
 • Opwekking 704 - O, kerk sta op

O kerk, sta op,
met wapenrusting aan;
Stel je op als Christus' leger
wie zwak is, kom.
En zeg nu: 'ik ga staan
in de kracht die God wil geven.'
Omgord met waarheid, in Zijn kracht,
weerstaan wij satans leugenmacht.
Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt,
wie gevangen zit in 't duister.

De oorlog woedt,
niet tegen bloed en vlees,
maar is tegen duist're machten.
Hanteer het zwaard
dat elke wond geneest
en wees moedig en standvastig.
Al dreigt gevaar aan elke kant,
de uitkomst heeft Hij in Zijn hand;
Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als Zijn erfdeel.

(Tussenspel)

Kom, zie het kruis
waar liefde recht ontmoet,
waar Gods Zoon zich heeft gegeven.
De vijand ligt
vertrapt onder Zijn voet,
Jezus is als Heer verrezen!
De grote steen is weggedaan,
en Christus, Hij is opgestaan.
Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag
dat elk oog en hart Hem zien zal.

Kom, Heil'ge Geest,
geef kracht voor elke stap,
laat ons elke horde nemen.
Dan lopen wij
de wedloop om de prijs
te ontvangen in de hemel.
De heiligen uit vroeger tijd
getuigen van Zijn majesteit.
En wij zien uit, verlangend naar de dag
dat wij delen in zijn luister.

Al dreigt gevaar aan elke kant,
de uitkomst heeft Hij in Zijn hand;
Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als Zijn erfdeel.

Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als Zijn erfdeel.

 • Mededelingen
 • Voorbede, afsluiten met het Onze Vader
 • Collecte
 • Zegen
 • Leeland - Tears of the Saints

There are many prodigal songs
on our city streets they run, searching for shelter.
There are homes broken down,
people's hopes have fallen to the ground from failures
this is an emergency.

There are tears from the saints
for the lost and unsaved.
We're crying for them come back home.
We're crying for them come back home.
And all your children will stretch out their hands
and pick up the crippled man.
Father, we will lead them home.
Father, we will lead them home.

There are schools full of hatred
even churches have forsaken love and mercy.
May we see this generation,
in this state of desperation for your glory
this is an emergency.

There are tears from the saints
for the lost and unsaved.
We're crying for them come back home.
We're crying for them come back home.
And all your children will stretch out their hands
and pick up the crippled man.
Father, we will lead them home.
Father, we will lead them home.

Sinner, reach out your hands
children, in Christ you stand.

Sinner, reach out your hands
children, in Christ you stand.

There are tears from the saints
for the lost and unsaved.
We're crying for them come back home.
We're crying for them come back home.
And all your children will stretch out their hands
and pick up the crippled man.
Father, we will lead them home.
Father, we will lead them home.

And all your children will stretch out their hands
and pick up the crippled man.
Father, we will lead them home.
Father, we will lead them home

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact