Morgendienst 1

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
15 juli 2018 09:00

Beschrijving

Sectie 1 t/m 3

Voorganger: ds. Chiel Vleesenbeek (preek door: Priester Choukri Murad Touma)

• Votum en groet
• Zingen Opwekking 461
Mijn Jezus, mijn redder; Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer.

Refrein:
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. Zing van de Koning en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; mijn leven lang loven, want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

• Wetslezing
• Zingen Opwekking 811 – (ps 51)
Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door Uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn. U alleen, Heer geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.

• Gebed
• Schriftlezing
• Zingen opwekking 755
Bewerk ons hart, o God Maak het goede grond.
Help ons te ontvangen Wat U spreekt tot ons.
Plant uw Woord diep in ons hart; Geef het rijke vrucht.
Leid ons in uw waarheid , Heer; Geef dat twijfel vlucht.

Refrein:
Laat ons zien; laat ons Christus zien. Laat uw glorie ons beschijnen
Als uw Woord gepredikt wordt. En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Uw woord is levend licht Voor ons verduisterd hart; Draagt ons door verleiding heen,
Wijst ons steeds uw pad. Uw woord is brood voor onze ziel,
Vrijheid voor de slaaf; Geeft ons wijsheid, voedt ons op.
Heer, spreek tot ons vandaag.
Refrein.

4 x Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.

2 x Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat uw glorie ons beschijnen Als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

• Verkondiging door Priester Choukri Murad Touma
• Gebed door Chiel en priester Touma

• Zingen Opwekking 727
Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker.
U hebt iets moois bedacht en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken.
Ik voel dat Hij er is, zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij en zeker van mijn redding.
Ik leef, ik leef naast God, ik val niet uit zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven.
Ik hoef niet naar het graf, want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken.
Heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

• Collecte
• Zingen Zegenlied
De zegen van God wens ik u toe, weet dat Hij u nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij u, overal waar u gaat.

Vrede voor u en zijn hand op uw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan u geven.

• Zingen lied – 10.000 reasons
The sun comes up it's a new day dawning
It's time to sing Your song again
Whatever may pass, and whatever lies before me
Let me be singing when the evening comes

Bless the Lord, Oh my soul Oh my soul
Worship His holy name
Sing like never before O my soul
I'll worship Your holy name

You're rich in love and You're slow to anger
Your name is great and Your heart is kind
For all Your goodness I will keep on singing
Ten thousand reasons for my heart to find

Bless the Lord, Oh my soul Oh my soul
Worship His holy name
Sing like never before, Oh my soul
I'll worship Your holy name

And on that day when my strength is failing
The end draws near and my time has come
Still my soul will sing Your praise unending
Ten thousand years and then forevermore

Bless the Lord, Oh my soul Oh my soul
Worship His holy name
Sing like never before O my soul
I'll worship Your holy name

 

 

 

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact