Morgendienst 1 (sectie 4-7)

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
19 mei 2019 09:00

Beschrijving

Liturgie 19-5-2019 9 en 11 uur Ds Philip Troost

Zingen            GKB Psalm 31 : 3

HEER, U maakt los de sterke banden
en trekt mij uit het net,
verborgen uitgezet.
Mijn geest beveel ik in uw handen.
U, HERE, wilt uit lijden
mij door uw trouw bevrijden.

 Votum en Groet

 • Zingen            Opwekking 630

Op elk moment van mijn leven, in voor- of tegenspoed
Aanbid ik U mijn Jezus en dank U voor Uw bloed

Ik vind kracht in U mijn Vader
als ik heel dicht bij U bent.
Mijn hart en mijn gedachten,
worden warm als ik bedenk

Refrein: Vader U bent goed, U bent heilig,
              U bent liefde. Jezus U bent groot,
              U bent sterker dan de dood.
              Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
              en ik zing met heel mijn hart ‘ik hou van U’.

Op elk moment van mijn leven, bij dag en bij nacht,
wil ik Uw woorden lezen en dragen in mijn hart.

In de stormen van mijn leven, in de regen in de kou,
wil ik schuilen in Uw vrede, wil ik rusten in Uw trouw.

Refrein 2x

Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart ‘ik hou van U’.

 • Zingen Opwekking 369

1 Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.

2 U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon, komen wij voor uw troon.

2x        Nooit konden wij zonder zonde voor U staan.

Maar in uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam.

 • Gebed
 • Schriftlezing NBV 1Joh.3:11-24

11 Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben. 12 en niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is, en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. 13 Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. 14 Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood.15 Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar, en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. 16 Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 17 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? 18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 19 Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. 20 En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. 21 Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden 22 en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil 23 Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. 24 Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.

 • Zingen Opwekking 707

U bent mooier dan ik kan omschrijven,
of vatten in een woord,
te wonderlijk om te begrijpen,
als niets ooit gezien of ooit gehoord.

Wie doorgrondt Uw oneindige wijsheid,
wie de liefde die U ons betoont?
U bent mooier dan ik kan omschrijven,
Majesteit, die zit op de troon

2x        En met diep ontzag aanbid ik U,
            met diep ontzag aanbid ik U.
            Heilig God, ik zing mijn loflied nu
            met diep ontzag voor U.

 • Preek  Tekst: 1Joh.3:20

 Zingen Opwekking 727 (Ps.16 PvN)

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen
en zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker.
U hebt iets moois bedacht en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken.
Ik voel dat Hij er is, zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij en zeker van mijn redding.
Ik leef, ik leef naast God, ik val niet uit zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven.
Ik hoef niet naar het graf, want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken.
Heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

 • Wet  1Joh.3:23-24; 4:7-13

23 Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. 24 Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.

4:7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 

 • Zingen Opwekking 802

Hier is mijn hart, Heer, hier is mijn hart, Heer
Spreek uw waarheid binnen in mij

(2x) Hier is mijn hart, Heer,  hier is mijn hart, Heer
Spreek uw waarheid binnen in mij.

Ik ben van U ik ben aanvaard
Ik ben geliefd en puur gemaakt
Ik leef opnieuw ik adem in
Ik vind herstel, een nieuw begin

U bent sterk U behoudt U vergeeft U bent trouw
U bent licht Schijn in mij U die leeft, leef in mij

Hier is mijn leven hier is mijn leven
Spreek uw waarheid binnen in mij

Hier is mijn leven hier is mijn leven
Spreek…

 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen Opwekking 804

I’ve heard a thousand stories of what they think You’re like.
But I’ve heard the tender whisper of love in the dead of night.
You tell me that You’re pleased and that I’m never alone.

Refrein You’re a good, good Father.
It’s who You are, it’s who You are. It’s who You are.
And I’m loved by You. It’s who I am, it’s who I am.
It’s who I am.

I’ve seen many searching for answers far and wide.
But I know we’re alle searching for answers only You provide.
‘Cause You know just what we need before we say a word.

(Refrein  2x)

You are perfect in all of Your ways. )
You are perfect in all of Your ways. ) 2x
You are perfect in all of Your ways, to us. )
You are…

Love so undeniable, I, I can hardly speak.
Peace so unexplainable, I, I can hardly think.

As You call me deeper still. )
As You call me deeper still. ) 3x
As You call me deeper still into love, love, love. ) 

 • Zegen
GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact