Kerkdienst 22 november - Eeuwigheidszondag

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
22 november 2020 10:00 - 11:00

Beschrijving

De dienst zal live uitgezonden worden om 10:00 uur. Je kunt de dienst vinden op het youtube kanaal van de kerk. Via deze link Liedteksten 22 november ochtenddienst.


Opwekking 520 - Wees mijn verlangen 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht
Als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.   

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde, )
Getooid als een bruid )
Gaat mijn verlangen ) 2x
Nog meer naar U uit. )

 

I am sure I shall see

I am sure I shall see
the goodness of the Lord
in the land of the living.
Yes, I shall see
the goodness of our God,
hold firm, trust in the Lord.   Psalm 62 : 1, 4


Psalm 62 : 1
Voorwaar, ik keer mij stil tot God.
Hij is mijn heil, mijn vaste rots.
Een schuilplaats wil Hij voor mij wezen.
Alleen bij Hem is hulp in nood.
Hij is mijn burcht, zijn macht is groot,
ik wankel niet, ik zal niet vrezen.


Psalm 62 : 4
In God is al mijn heil, mijn eer,
mijn sterke rots is God, de Heer,
mijn schuilplaats is Hij in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart.
Stort voor Hem uit geheel uw hart.
God is een toevlucht t' allen tijde. Bijbellezing: 1 Korintiërs 4:5      [5] Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. 1 Timoteüs 5: 24, 25      [24] Van sommige mensen zijn de zonden overduidelijk nog voordat erover geoordeeld wordt; bij anderen komen ze pas bij het oordeel aan het licht.  [25] Zo zijn ook goede daden duidelijk zichtbaar; en wanneer ze dat niet zijn, blijven ze niet voor altijd verborgen. Openbaring 14:13      [13] Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’

 

Liedboek - Lied 728 - De heiligen ons voorgegaan


728:1
De heiligen ons voorgegaan,
hebben hier niets verworven,
maar zijn aan ’t einde van hun baan
als vreemdeling gestorven.
Maar zij geloofden dat Gods hand
die hen tot daar geleid had
in ’t beter, hemels vaderland
een stad voor hen bereid had.
Geprezen zij zijn naam!
Hij deed hen veilig gaan!
Kom, zingen wij tesaam
met alle heiligen!


728:2
Zij trokken uit als Abraham,
door God de Heer geroepen
zonder te weten waar hij kwam,
om ’t land van God te zoeken.
Zij zijn gestorven in zijn naam
en hebben niets geweten
dan dat Hij had gezegd: Ik schaam
mij niet uw God te heten.
Geprezen zij zijn naam!
Hij deed hen veilig gaan!
Kom, zingen wij tesaam
met alle heiligen!


728:3
Die van de aarde vrijgekocht
nu rusten van hun werken,
zij spreken en getuigen nog
om ons geloof te sterken,
dat wij omgeven door de wolk
de weg ten einde lopen,
één met het heilig trekkend volk
in liefde en in hope.
Geprezen zij zijn naam!
Hij doet ons veilig gaan!
Kom, zingen wij tesaam
met alle heiligen!

 

Psalm 68 : 8


Geloofd zij God met diep ontzag,
Hij overlaadt ons dag aan dag
met al zijn gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid,
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil:
Hij schenkt uit goedheid, zonder peil,
ons eeuwig zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naadren van de dood,
volkomen uitkomst geven.    

 

Lied - Sela - Nu Laat U Mij In Vrede Gaan

Couplet 1
Hoe lang nog tot uw vrede komt?
Wanneer vertroost U Israël?
Hoe lang tot uw gezalfde komt
en Davids huis in eer herstelt?
Hoor ons gebed, zie ons verdriet;
onthoud ons uw genade niet.
O Trooster, geef ons hoop en moed
als U ons ongezien ontmoet.


Couplet 2
U leidt mij naar uw heiligdom;
ik zie de hoop van Israël.
Uw rijk van recht en vrede komt:
de volken zien en staan versteld.
Gezegend is de vredevorst,
de redder die uw volk verlost.
Gezegend is dit heilig kind,
dat door zijn dood de wereld wint.


Couplet 3
Nu laat U mij in vrede gaan,
want U lost uw beloften in.
Ik neem uw redding dankbaar aan,
tot eens de wereld vrede vindt.
Wanneer ik hier mijn ogen sluit,
heet U mij welkom in uw huis.
Ik leef het leven tegemoet,
tot ik U zie en U ontmoet!


Wanneer ik hier mijn ogen sluit,
heet U mij welkom in uw huis.
Ik leef het leven tegemoet,
tot ik U zie en U ontmoet!


Nu laat U mij in vrede gaan.

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact