Morgendienst 1 (sectie 1-3)

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
17 maart 2019 09:00

Beschrijving

Liturgie zondag 17-3-19 9+11u ds Simon van der Lugt

 • Votum en Zegengroet
 • Zingen GK 231: 1 en 4 (GKB 147)

1 Maak muziek voor God de Vader

in de ruimte van de tijd,

die in Christus ons bewaarde,

door zijn Geest ons heeft geleid.

Met de hemel als een koepel,

als het klankbord van de Heer,

komt het loflied als geroepen,

stijgt het op en daalt het neer.

Dank aan God die zetelt op de troon

Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

4 Heer, blijf bij ons als tevoren,

in uw licht zien wij elkaar

en bezingen wij uw glorie

als de sterren jaar na jaar.

Wijs ons wat wij niet aanschouwen

en behoed ons voor de val.

Wij gaan verder in vertrouwen

dat de Heer ons leiden zal.

Dank aan God die zetelt op de troon

Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

 • 9 uur -Wet

-Zingen DNP Psalm 36:2

2 Uw liefde raakt het hemelblauw.
Tot in de wolken reikt uw trouw.
Geen mens kan U doorgronden.
Uw oordeel is onpeilbaar diep.
U zorgt voor alles wat U schiep;
uw trouw wijkt geen seconde.
Uw liefde, God, maakt rijk en blij!
Hier in uw huis genieten wij
van wat U ons wilt geven.
U, bron, schenkt aan wie dorstig is
het levend water, helder, fris.
Uw licht verlicht ons leven.

-Gebed

 • 11 uur -Dopen

-Zingen Kinderopwekking 311

Refrein 2x        De zegen van God wens ik jou toe,

weet dat Hij jou nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat.

Vs1 Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.

Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.                         Refrein

2x vs1  Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.        Refrein

Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.

-Gebed

 • Schriftlezing Matteüs 8: 23-34

Daarna stapte ​Jezus​ in de ​boot. Zijn ​leerlingen​ gingen met hem mee. 24Opeens begon de grond onder het meer te bewegen. De golven werden zo hoog dat de ​boot​ bijna onder water verdween. Maar ​Jezus​ lag te slapen in de ​boot. 25De ​leerlingen​ gingen naar hem toe en maakten hem wakker. Ze riepen: ‘Heer, red ons! We verdrinken!’ 26Jezus​ zei: ‘Waarom zijn jullie zo bang? Is jullie geloof dan zo klein?’ Jezus​ ging staan, en hij sprak streng tegen de wind en het water. Toen werd het water helemaal rustig. 27De ​leerlingen​ waren erg verbaasd. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. Wat is dit voor iemand?’ 28Jezus​ en de ​leerlingen​ gingen naar de overkant van het meer. Daar was het gebied van de ​Gadarenen. Er kwamen twee mannen op ​Jezus​ af. Ze kwamen tevoorschijn uit één van de grotten waar mensen ​begraven​ lagen. Het waren mannen met een ​kwade geest. Ze waren erg gevaarlijk. Niemand kon daar zomaar langslopen. 29De kwade geesten schreeuwden tegen ​Jezus: ‘Jij daar, ​Zoon van God! Ben je gekomen om ons pijn te doen? Laat ons met rust! De tijd van onze straf is toch nog niet begonnen?’ 30Een eind verderop liep een grote groep varkens. 31De kwade geesten zeiden tegen ​Jezus: ‘Als je ons wegjaagt, mogen we dan alsjeblieft in die varkens gaan?’32Jezus​ zei tegen hen: ‘Ga weg!’ De kwade geesten gingen weg uit de twee mannen en gingen in de varkens. Toen renden de varkens van de steile berg af, en vielen in het meer. Ze verdronken allemaal. 33De mannen die op de varkens gepast hadden, vluchtten weg. Ze gingen naar de stad. Daar vertelden ze wat er allemaal gebeurd was, en hoe het gegaan was met de kwade geesten. 34Alle mensen uit de stad gingen naar ​Jezus​ toe. Toen ze hem zagen, zeiden ze tegen hem: ‘Ga alstublieft weg uit ons gebied.’

 • Zingen GKB Psalm 4: 3

3 Ik hoor hoe velen angstig vragen: “Wie zal het goede ons doen zien?”

Wil, HERE, ons uw licht doen dagen, toon ons uw goddelijk welbehagen,

opdat ik met mijn volk U dien. Dat zal mij groter vreugde geven

dan overvloed van tarwe en wijn. Ter ruste kan ik mij begeven,

in vrede slapen, want mijn leven zal, HEER, bij U geborgen zijn.

 • Preek over Matteüs 8: 29 vetgedrukt
 • Zingen LvK 234: 1 en 2

1 Al heeft Hij ons verlaten,

Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten

is altijd om ons heen als zonlicht om de bloemen,

een moeder om haar kind.

Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.

2 Al is Hij opgenomen, houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit

van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.

 • Gebed, daarna Collecte
 • 9 uur Zingen LB 150a, 1-4

1 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft

nu zingen voor Hem die alles ons geeft.

Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet

de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.

2 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.

Om zijn goede schepping, om hemels genot,

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft

nu zingen voor Hem die alles ons geeft.

Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet

de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.

4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.

Om zijn goede schepping, om hemels genot,

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

 • 11 uur Zingen DNP Psalm 36:2 (tekst zie boven 9 uur) ZEGEN
GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact