Middagdienst - Viering Heilig Avondmaal

Kalender
Kerkdiensten De Fontein
Datum
10 november 2019 16:30 - 17:30

Beschrijving

Liturgie zondag 10-11-19 16.30 uur ds Simon van der Lugt

 • Votum en groet, daarna Zingen NPB 96: 1, 4 en 5

1 Zing voor de HEER als nooit tevoren.
Zing, heel de aarde, laat het horen:
groot is zijn trouw en majesteit.
Zing voor de HEER, want Hij bevrijdt.
Wie bij Hem hoort, gaat niet verloren.

4 Kniel voor Hem neer, Hij is verheven.
Laat heel de wereld voor Hem beven.
Vertel het overal: zijn hand
houdt deze aarde vast in stand.
Hij vraagt om een rechtvaardig leven.

5 Laat heel de schepping voor Hem juichen.
Laat zee en land van Hem getuigen,
want Hij, de rechter, komt eraan.
De volken zullen voor Hem staan
en voor zijn laatste oordeel buigen.

 • Introductie op het thema
 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Lezen Deuteronomium 16:1-17

Ieder jaar in de maand ​abib​ moet u voor de HEER, uw God, het pesachoffer bereiden. Hij heeft u immers op een nacht in die maand uit ​Egypte​ weggeleid. 2Voor het pesachoffer ter ere van de HEER moet u ​geiten, schapen of runderen slachten op de plaats die hij zal ​kiezen​ om er zijn naam te laten wonen. 3Bij dat vlees mag u geen gedesemd brood eten, maar alleen ongedesemd brood, gedurende zeven dagen. Het is het tranenbrood dat u, zolang u leeft, zal herinneren aan de dag waarop u wegtrok uit ​Egypte, aan dat overhaaste vertrek. 4Zeven dagen lang mag er in het hele land bij u geen stukje ​zuurdesem​ te vinden zijn. En van het vlees dat de slacht van de eerste avond oplevert, mag niets tot de volgende dag bewaard worden. 5U mag de dieren voor het pesachoffer niet slachten in elk van de steden die de HEER, uw God, u zal geven, 6maar u moet dat op de ene plaats doen die hij zal ​uitkiezen​ om er zijn naam te laten wonen, en wel ’s avonds, bij zonsondergang, het tijdstip waarop u uit ​Egypte​ vertrok. 7Daar moet u het vlees bereiden en eten; de volgende morgen kunt u weer naar uw eigen woonplaats terugkeren. 8Zes dagen lang moet u ongedesemd brood eten, en de zevende dag is er een feestelijke samenkomst voor de HEER, uw God; dan mag u niet werken. 9Zeven ​weken​ moet u aftellen: zeven ​weken​ nadat de eerste ​sikkel​ in het koren is gezet 10moet u voor de HEER, uw God, het ​Wekenfeest​ vieren, zo uitbundig als uw vrijwillige gaven het toelaten, naar de mate waarin de HEER, uw God, u zegent. 11Ten overstaan van hem moet u dan feestvieren, samen met uw zonen en dochters, uw ​slaven, uw ​slavinnen, de ​Levieten​ die bij u in de stad wonen, en de ​vreemdelingen, de ​weduwen​ en de wezen. Doe dat op de plaats die de HEER, uw God, zal ​kiezen​ om er zijn naam te laten wonen. 12Bedenk dat u zelf in ​Egypte​ ​slaaf​ bent geweest; houd u daarom zorgvuldig aan deze voorschriften. 13Wanneer het graan is ​gedorst​ en de ​druiven​ zijn ​geperst, moet u gedurende zeven dagen het ​Loofhuttenfeest​ vieren. 14Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw ​slaven, uw ​slavinnen, en de ​Levieten, de ​vreemdelingen, de ​weduwen​ en de wezen die bij u in de stad wonen. 15Zeven dagen lang moet u voor de HEER, uw God, feestvieren op de plaats van zijn ​keuze. Hij zal immers al uw werk ​zegenen​ en u een rijke oogst geven. Vier daarom uitbundig feest. 16Driemaal per jaar moeten alle mannen dus voor de HEER, uw God, verschijnen op de plaats die hij zal ​kiezen: voor het ​feest van het Ongedesemde brood, het ​Wekenfeest​ en het ​Loofhuttenfeest. Ze mogen daar niet met lege handen komen; 17ieder moet geven naar de mate waarin de HEER, uw God, hem heeft gezegend.

 • Preek
 • Zingen NPB 43: 2 en 3

2 Bent U mijn God niet, mijn vertrouwen?
Waarom laat U het dan zo gaan?
De vijand blijft me maar benauwen.
Ik vul mijn dagen slechts met rouwen.
Nog even en ik ga eraan. 
God, haal mij hier vandaan.

3 Leid mij uw hoge woning binnen.
Dan is de tijd van strijd voorbij.
Als U mij zo laat overwinnen,
dan kan mijn hart opnieuw beginnen.
Dan zal ik zingen, vrij en blij:
U bent er ook voor mij.

 • Viering HA
 • Inleiding
 • Gebed
 • Viering
 • Voorbedegebed
 • Collecte
 • Zingen GKB 176b (wisselzang vrouwen/mannen)

1 Wij kiezen voor de vrijheid die God ons heeft beloofd:
Hij heeft de boze goden van al hun macht beroofd.

2 Weg met de stomme beelden, die maken God te klein:
Hij zal ons zelf vertellen wie Hij voor ons wil zijn.

3 En Hij heeft ook gegeven dat je Hem noemen mag:
maak dan jezelf niet groter met Gods naam als je vlag.

4 En neem voluit de vrijheid, één dag van feestelijkheid,
om opgewekt te vieren dat God ons heeft bevrijd.

5 Hoort ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan:
want God, de God van gisteren is met ons doorgegaan.

6 Geef ruimte aan je naaste, geschapen naar Gods beeld:
want alle mensen heeft Hij zijn leven meegedeeld.

7 Blijf met elkaar verbonden als mens, als man of vrouw
zo is tot in de diepte ook God zijn liefde trouw.

8 Wil zó ruimhartig delen dat niemand stelen moet:
God liet ons samen wonen in 't land van overvloed.

9 En breek niet met je woorden een anders leven stuk:
want God sprak tot ons allen het woord van ons geluk.

10 Gun dan elkaar het goede, zo is het ons gegund:
je leven is pas leven als je ook geven kunt.

 • Zegen
GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact