Joas Wagemakers, universitair docent Islam en Arabisch, komt naar De Fontein om een lezing te verzorgen over geweld in religie, met de vraag hoe anders de Islam is ten opzichte van het Christendom.

Datum: Donderdag 9 mei 2019 | 20:00 uur - 22:00 uur (Zaal open vanaf 19.30 uur met koffie/thee)

 Dia1

"Religie wordt nogal eens in verband gebracht met geweld: conflicten zouden geworteld zijn in godsdienstige verschillen of dogma's en volgens sommige mensen is religie zelfs de grootste bron van ellende in de wereld. De afgelopen decennia is de link tussen geweld en godsdienst vooral gelegd met betrekking tot de islam. Groepen als de Islamitische Staat (IS) en al-Qaida wekken bij velen de indruk dat de islam misschien wel inherent gewelddadig is. Wat is precies de link tussen geweld en de islam? Hoe worden religieuze teksten en concepten in de islam ingezet om geweld te legitimeren? Zijn er ook alternatieve lezingen of worden deze teksten door veel moslims gewoon genegeerd? Hoe anders is de islam dan andere godsdiensten? Deze lezing gaat in op deze en andere vragen."

Locatie: De Fontein

Entree: €5,00, voor studenten €2,50