kompassie banner grijs

Kompassie?

Als gemeente van De Fontein willen we graag groeien in Bijbellezen, gebed en onderlinge zorg. Gedachten die hebben geleid tot dit jaarthema:

  • De Bijbel als kompas voor het leven;
  • Passie, een verlangen om Jezus (beter) te leren kennen;
  • Gemeenschap, zorgen voor elkaar;

Vormgeving

Elke periode van ongeveer 10 weken zijn er de volgende Kompassie-activiteiten:

  • Kompassie-zondagen: De zondagse diensten staan in het teken van Kompassie met elke keer een ander onderwerp.
  • Kompassie-avond: Een verdiepingsavond die even na de Kompassie-zondag plaats vindt.
  • Handleiding voor het Kompassie-gesprek: Gespreksonderwerpen die tijdens de ontmoeting als miniwijk of bijbelstudie kunnen worden gebruikt.

We geloven dat het mooi en vruchtbaar is als we met de hele gemeente met hetzelfde thema bezig zijn. Op deze manier kunnen we geraakt worden, elkaar inspireren, van elkaar leren en samen groeien in een leven met Jezus.

Seizoen 2017-2018

Als overkoepelend thema hebben we gekozen voor 'Identiteit in Christus'.

Tijdens de eerste twee Kompassiezondagen willen wij kijken naar 'wie ben je als christen': wat is je identeit, wat geloof je en hoe sta je in je geloof.

De 1e Kompassiedienst heeft als thema: Leven door Christus en uit genade, voorganger is Arie de Rover.

De 2e Kompassiedienst heeft als thema: Leven met en in Christus, voorganger is Hans Burger.

Tijdens de 3e Kompassiezondag wilen wij stil staan bij 'wat doe je als christen': hoe draag je het christen-zijn uit in de praktijk.

 

Data Kompassie-activiteiten 2017-2018

Kompassie-zondagen Kompassie-avonden
5 november  9 november 
4 februari 13 februari
29 april