blog | 24 september 2018
Gerechtigheid

Op 12 oktober komt ‘Schrijvers voor Gerechtigheid’ naar de Fontein in Stadshagen. Voor de duidelijkheid: dit zijn muzikanten, en ze geven een concert. We zingen weinig over gerechtigheid, over armoede en onrecht. Daarom wil ‘Schrijvers voor Gerechtigheid’ juist over dit thema zingen.

Waarom is gerechtigheid zo’n belangrijk thema voor ons, christenen? Omdat God de bron is van gerechtigheid. Hij is de gever van de Thora, de wet die Hij aan Mozes heeft toevertrouwd. Zijn wet is een lamp voor onze voet, zodat we geen misstap begaan.

Gerechtigheid is in de Bijbel een breed begrip. Jezus spreekt degenen zalig die ‘honger en dorst hebben’ naar gerechtigheid. Gerechtigheid is een eerste levensbehoefte. Zonder gerechtigheid overleef je niet.

Op onze wereld zijn veel mensen gericht op uitbuiting en onderdrukking. Een manager van een nautisch bedrijf vertelde eens dat hij op een scheepswerf in China was om casco’s voor binnenvaartschepen in te kopen. ’s Avonds kwamen kinderen op de werf. Hij vroeg wat die kwamen doen. Die kwamen de casco’s schilderen met een voor de gezondheid zeer schadelijke coating. Dat was in 2008.

Zou het in Nederland veel beter zijn? Ga eens naar Groningen. Vraag de mensen eens sinds wanneer ze schade hebben als gevolg van de gaswinning (antwoord: sinds midden jaren ’90). Vraag ze ook eens sinds wanneer ze worden geloofd door rechters en bestuurders (antwoord: sinds een jaar of 5). En vraag eens hoeveel schade ze vergoed hebben gekregen.

Gerechtigheid kun je omschrijven als: de ander een goed leven gunnen. Dit betekent dat je mensen eerlijk behandelt, niet onderbetaalt, dat ze rust mogen hebben en voldoende tijd krijgen om weer op krachten te komen.

Het is lastig om hier in de praktijk handen en voeten aan te geven. Je kunt in ieder geval zelf eerlijk zijn in je werk in de buurt, familie, kerk, enzovoort. Je kunt je er voor inzetten dat mensen tot hun recht komen. Daarnaast kun je kritisch zijn op je eigen aankopen, maar dat is lastig. Van veel producten en grondstoffen weet je niet onder welke omstandigheden die zijn gemaakt. Waar komt het koper vandaan in het snoer die je wilt kopen in de doe-het-zelfzaak? En ook al weet je het, dan nog kun je er niets aan doen. Stel, het komt uit een zeer vervuilende mijn in Zambia. Dus? Niet kopen?

Het is fantastisch wanneer mensen het onrecht signaleren en er wat aan proberen te doen. Organisaties als Amnesty International, maar ook IJM, Free a Girl en vele andere benoemen het onrecht, roepen de daders ter verantwoording en proberen slachtoffers te helpen. ‘Schrijvers voor Gerechtigheid’ geeft ook een stem aan slachtoffers en onderdrukten. Luister naar ze. Laat ze tot je doordringen. Ondersteun ze. Geef het signaal door. Laat iedereen de Bron van gerechtigheid ontdekken.

Hendrik Alkema