blog | 29 januari 2018
Wie ben je als Christen?

Wie ben je als christen? Wat is je identiteit en hoe geef je die vorm? Dat zijn de vragen, die wij met de Kompassie-thema's dit seizoen in De Fontein willen bespreken.

Ds. Hans Slotman gebruikte daarvoor een mooi voorbeeld, toen hij duidelijk maakte dat je als christen je niet uit de wereld hoeft terug te trekken. Een verkoopster van spijkerbroeken hoeft geen ander beroep te kiezen. Maar zij verkoopt wel spijkerbroeken als volgeling van Jezus. Het kenmerkende van een volgeling van Jezus is: je doet geen ander werk, maar je doet je werk anders.

Wij willen als christenen gevolg geven aan de roepstem van Jezus. Dat is zoals wij het in de onze missie geformuleerd hebben: ‘De Fontein is een gemeenschap van leerlingen van Jezus Christus’.

Tijdens de uitwerking van de 1e Kompassiezondag heeft Arie de Rover laten zien, dat wij alleen door genade christen kunnen zijn. Wij ontvangen het en wij hoeven daar niets voor te doen. Alleen in Christus vinden wij de bestemming van ons leven.

Maar hoe doe je dat? Leven in verbondenheid met Christus? Over deze vraag zal Hans Burger op de 2e Kompassiezondag met ons nadenken. In de ochtenddiensten van 4 februari zal hij voorgaan. Daarbij neemt hij zijn uitgangspunt in het beeld van de wijnstok, zoals we dat in Johannes 15 vinden. Jezus zegt dat hij de wijnstok is en wij de ranken. Als wij in hem blijven en als hij in ons blijft, zullen wij veel vrucht kunnen dragen. Samen met ons wil Hans Burger de verschillende facetten van deze beeldspraak uitpakken.

Ik vind het een geweldige belofte, die Jezus aan dit beeld verbindt. Dat als wij vrucht dragen door leerlingen van Jezus te zijn, dat dan de grootheid en heerlijkheid van God zichtbaar zal worden.

Wie zijn wij als christen? Lichtdragers van Gods heerlijkheid.

namens Huis van Groei,
Fokke Pathuis