Het doel: 
Het doel van het jaarthema en van de Verbindingszondagen is om de onderlinge verbinding in de gemeente te versterken.
Met het organiseren van de verbindingszondagen willen we middels de kerkdiensten, het samen eten, spelen en spreken, de verbinding met God, de naaste en met elkaar versterken!
Tijdens de kerkdiensten op een verbindingszondag willen we inzoomen op verschillende facetten van het thema 'Verbinding' die kunnen spelen in een mensenleven van christenen, maar ook van niet-christenen.

De verbindingszondagen zijn gepland op de volgende data:
29 september 2019: Intrededienst van onze nieuwe predikant Simon van der Lugt
17 november 2019: 'Verbonden in liefde'
26 januari 2020: 'Zelfbeeld'
15 maart 2020: 'Verbinding met de lijdende Heer en zo met elkaar in het lijden'
3 mei 2020: (In samenwerking met Sonrise)
21 mei 2020: Gemeentedag van De Fontein

Vormgeving van de Verbindingszondagen:
De ochtenddiensten beginnen om 9:00 uur en om 11:00 uur. Na de tweede ochtenddienst is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, samen te eten, te spreken en te spelen. Om 14:00 uur wordt de verbindingszondag afgesloten met een vervroegde middagdienst. Deze middagdienst zal herkenbare liturgische onderdelen van een gewone kerkdienst bevatten en tegelijkertijd nemen we ook de vrijheid om andere elementen toe te voegen. Blijft staan dat we in deze dienst God willen eren om wie Hij is en hopen we ook dat het tot opbouw van onze gemeente mag zijn!

Doorpraten over het thema:
Predikanten schrijven bij het thema van een verbindingszondag een gesprekshandreiking die gebuikt kan worden door miniwijken, gespreks- en bijbelstudiegroepen.

Samen eten, spelen en spreken:
Het is de bedoeling om iedere verbindingszondag samen te lunchen en we willen u & jou van harte uitnodigen om mee te eten met daarbij het verzoek om uw, jouw favoriete lunchgerecht mee te nemen naar de kerk en te delen met de andere broers & zussen. Als iedereen eten meeneemt voor de grootte van zijn/haar eigen gezin/thuissituatie dan moet er meer dan voldoende eten zijn voor iedereen! Het eten kan voor aanvang van de dienst 'ingeleverd' worden.
Rond de maaltijd is het ook ons streven om het spelen en spreken creatief vorm te geven. Zoals het nu lijkt zullen het bouwen met lego en sport & spel onder leiding van het Sonriseteam vaste ingrediënten zijn.

Hoeveel rek zit er in je relatie? Wie door de liefde aangestoken wordt, kan grote dromen dromen. Dit blijft eeuwig! Maar in de weerbarstige werkelijkheid moet je teleurstellingen incasseren, val je jezelf tegen en ben je soms aan een herstart toe. Of komt er een breuk. Liefhebben is een werk-woord en trouw zijn betekent volhouden. Hoeveel rek kan jij opbrengen? Op 17 november ging de 'Verbindingszondag' over 'Verbonden in liefde'. Om over dit onderwerp verder te praten in je eigen miniwijk en of bijbelstudiegroep, zijn er 2 gesprekshandreikingen gemaakt. 

2020 01 26 Afbeelding bij kerkdienst 26 janjpg

In de verbinding met anderen speelt ook de verbinding met jezelf. Welke verbinding heb je met je zelf? En welke rol speelt God in de vorming van dat beeld? In de morgendienst staan we daarbij stil door onder andere te kijken naar wat Paulus over zichzelf zegt in 1 Korintiërs 4: 1-5 en 1 Korintiërs 15: 3-11.

Vanwege de Coronacrisis is deze Verbindingszondag niet doorgegaan

Op zondag 15 maart 2020 staat alweer de vierde verbindingszondag gepland! Omdat deze zondag midden in de 40 dagen tijd valt, zal ook het thema van deze verbindingszondag in het teken staan van onze verbinding met het werk van de lijdende Heer en zo met elkaar in ons lijden.De verbindingszondag beleven we met elkaar rond de woorden van Markus 14 in vers 32-42. In dit Bijbelgedeelte wordt beschreven hoe de Here in Getsemane aan zijn leerlingen vraagt om met Hem te waken en te bidden. Dat valt niet mee voor de leerlingen. Hoe is dat voor ons? Waken en bidden wij mee met onze Heer en zijn we er ook voor elkaar in ons lijden hier & nu?

2020 03 05 l Afbeelding bij 4e Verbindingszondag op 15 maart

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact