Verdieping

Gespreksbladen

Geschreven door
20 oktober 2022

Rond verschillende diensten en activiteiten worden er gespreksbladen gemaakt die de start kunnen zijn van een gesprek in een miniwijk of met een bijbelstudiegroep. Deze gespreksbladen  worden hieronder ook verzameld zodat hier later ook op teruggegrepen kan worden.

Thema Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder:
Gespreksbladen aan de hand van het thema, gemaakt aan de hand van een activiteit of aan de hand van één van de werkwoorden.
Maart 2022 - Gespreksblad BID
Mei 2022 - Gespreksblad ZING

Vieren in de Fontein:
Gespreksbladen gemaakt voor de gesprekken in miniwijken rond Vieren in de Fontein. Ontwikkeld door Ingrid Plantinga van Kerkpunt.
Werkvorm 1: Spelvorm met alle generaties
Werkvorm 1: Bijlage Bingokaart
Werkvorm 2: Ontmoeting
Werkvorm 3: Bijbelstudie

Andere Bijbelstudies:
Op de site van Steunpunt Bijbelstudie zijn ook veel Bijbelstudies te vinden. Via de web-app zijn deze ook gemakkelijk te openen op tablet of telefoon. Klik hier voor deze Bijbelstudies.

Leren in de Kerk

Geschreven door Lian Klappe
17 november 2020

Als Fontein hebben we een gemeenteabonnement op de website www.lerenindekerk.nl. Via deze website vind je allerlei toerustingsmateriaal om te gebruiken tijdens je bijbelstudie en miniwijkbijeenkomsten. Leden van De Fontein kunnen mailen naar het Huis van Groei voor de inloggevens. 

Bijbelstudies Filemon

Geschreven door
07 mei 2021

Bijbelstudies over Paulus’ briefje aan Filemon.

Deze Bijbelstudies zijn geschreven door ds Simon van der Lugt, voor persoonlijk gebruik of als miniwijk of Bijbelstudiegroep. Bij elke studie voegt hij een videoclip met wat eigen gedachten over het Bijbelgedeelte.

1 Vinden en gevonden worden (Filemon algemeen)

Hoe kunnen we de kerk bouwen in tijden van afbraak? De brief van Paulus aan Filemon geeft ons veel in handen om daarover na te denken.

2 Tevoorschijn komen (Filemon 1-3)

Aandacht maakt alles mooier. Deze IKEA-reclame slogan zet ons op het spoor van de essentie van de kerk als geloofsgemeenschap.

3 God verhoort (Filemon 4-7)

Paulus noemt een en andermaal het gebed in zijn brief aan Filemon. Hij heeft veel gebedservaring en groot vertrouwen in de God die luistert.

4 Gradaties in de gemeente (Filemon 8-14)

Mensen verschillen in geloofservaring en dat werkt door in de gemeente. Hoe kun je elkaar van dienst zijn?

5 Onbaatzuchtig vragen (Filemon 15-20)

Voor wat, hoort wat, dat is de wet van de handel. Kun je dat ook in vriendschap toepassen of in de liefde?

6 Oefening en discipline (Filemon 21-23)

Op het punt van het gebed kan de christelijke gemeente het verschil maken in de samenleving. Dat voegt iets toe aan het goede dat anderen ook kunnen doen.

Bijbelstudies Joël

Geschreven door Ds. Simon van der Lugt
03 december 2020

Bijbelstudie 9: Uitdagende taal

In het slot van het boek van de profeet Joël wordt de hamvraag beantwoord: waar is God in hun midden? Nou, dat zal volstrekt helder worden in de overvloed aan zegen die komen gaat. Deze laatste Bijbelstudie gaat erover en wijst op de opvallend uitdagende taal die we erin aantreffen. Ds. Simon denkt na over schietgebeden.

Bijbelstudie 8: Niemand kan tegen Hem op

Als de HEER ziet dat zijn eigen volk onrecht wordt aangedaan, dan is Hij persoonlijk geraakt. Hij springt in de bres voor zijn eigendom en dat zullen de vijanden weten. Deze Bijbelstudie over Joël laat een emotionele kant van God zien. In de videoclip bij deze studie denkt ds Simon daarover door.

Bijbelstudie 7: God in ons midden

Als het volk de HERE aanroept in gebed, reageert Hij met veel goedheid. Zegen zal op allerlei manieren merkbaar worden na de benauwde tijd van de crisis. De belangrijkste is de uitstorting van Gods eigen Geest. Dat is een bijzonder royale gift met bijzondere effecten. Daarover gaat ook de bonus-video van ds Simon.

Bijbelstudie 6: Waar is God?

“Waar is jullie God?” Stel je voor dat de mensen dat aan ons als volk van de HERE vragen, zegt de profeet Joël. Dan vragen zij dus hoe je in een (sprinkhanen)crisis God kan aanwijzen. Of is Hij soms nadrukkelijk afwezig? In deze zesde Bijbelstudie gaat het om het evangelie zelf: is God bij ons of niet? In een bijpassende korte video denkt ds. Simon hardop na over dit thema.

Bijbelstudie 5: De HEER is een Krijgsheld

De HEER is een krijgsheld. Als we het hebben over Gods naam of reputatie, dan merken wij dat in de Bijbel ook de taal van oorlog gebruikt wordt. Het is een strijd met een overwinnaar en verliezers. God profileert zich als een Strijder. In een bijpassende video biedt ds. Simon een bespreekpunt.

Bijbelstudie 4: Ook koeien kunnen bidden

“De dag van de HEER is vlakbij!” zegt de profeet Joël. De gevolgen van de sprinkhanenplaag lijken een voorbode voor wat komt. Ook latere profeten hebben het over de naderende dag van de HEER. Hoe is het nu? Verschuift die dag steeds de toekomst in?

Bijbelstudie 3: Laat je verdriet maar eens zien

De profeet Joël roept de Israëlieten op om publiek hun ontreddering te uiten. De sprinkhanenplaag heeft grote gevolgen en daarover kunnen zij klagen, luid roepen. Deze derde Bijbelstudie gaat over verdriet over wat ons overkomen kan, maar ook over onze zonden. In een korte video reikt ds. Simon hierover een gesprekspunt aan.

Bijbelstudie 2: Wat vertel je de kinderen?

In de tweede Bijbelstudie gaat het over kinderen en jongeren. Wat zien zij aan geloof in een crisistijd als corona (of een sprinkhanenplaag in de tijd van Joel)? Na een paar verklarende opmerkingen over vers 2 tot 4 van hoofdstuk 1 volgen gespreksvragen. Je kunt ook weer kijken naar een video met ds. Simon. En doorlezen in de Bijbel over het doorvertellen aan kinderen.

Bijbelstudie 1: Wat zegt de HEER in onze crisis?

Wat heeft God te maken met de coronacrisis? Door middel van een serie Bijbelstudies over Joël kun je meedenken over deze vraag.

Huis, tuin en kerk - de podcast

Geschreven door Ds. Simon van der Lugt en ds. Chiel Vleesenbeek
07 januari 2021

Onze predikanten ds. Simon van der Lugt en ds. Chiel Vleesenbeek maken regelmatig podcasts over relevante onderwerpen rond geloof en kerk. Via deze link kun je alle podcasts beluisteren.

Wat betekenen de christelijke Feestdagen?

Geschreven door Ds. Simon van der Lugt
25 december 2020

Waarom Pinksteren?

Vijftig dagen na het Paasfeest viert de christelijke kerk jaarlijks het Pinksterfeest. We zeggen dat het gaat over de Geest van Jezus Christus of van God, maar wat bedoelen we daarmee? In ongeveer 10 minuten probeer ik uit te leggen dat dit feest christenen helpt om de moed erin te houden. Klik hier.

Hemelvaartsdag verdient een betere naam.

Stel dat je niet met de gangbare uitleg van de naam bekend bent, wat denk je dan bij ‘hemelvaart’? Mijn vermoeden is dat je dan ver af bent van wat er eigenlijk bedoeld wordt. Je kunt in een audiodocument uitleg horen van wat de christelijke kerk eigenlijk viert op die dag, klik hier.

Waarom Goede Vrijdag en Pasen?

Goede Vrijdag en Pasen, wat is er dan precies te vieren? In een serie van drie luisterdocumenten probeert ds. Simon uit te leggen waarom deze dagen het hoogtepunt vormen in het kerkelijke jaar. Elk onderdeel duurt ongeveer 10 minuten en sluit af met een vraag om verder over na te denken – alleen of in groepsverband. Klik hier om de 3 luisterdocumenten te beluisteren. 

Waarom Kerst?

Elk jaar vieren we in december het kerstfeest. Een feest van licht en verbondenheid. Maar wat vieren christenen eigenlijk met kerst? Daarover gaat dit filmpje.

NGK Zwolle - De Fontein is onderdeel van het landelijke verband Nederlandse Gereformeerde Kerken. | Privacy verklaring| Website door Inxpact