verdieping | 03 december 2020
Bijbelstudies Joël

Deze Bijbelstudies zijn geschreven door ds Simon van der Lugt, voor persoonlijk gebruik of als miniwijk of Bijbelstudiegroep. Bij elke studie voegt hij een videoclip met wat eigen gedachten over het Bijbelgedeelte. Deze is ingevoegd in de bijlage en kun je erbij gebruiken. Dit is de eerste studie, over het boekje Joël als geheel.

Bijbelstudie 9: Uitdagende taal

In het slot van het boek van de profeet Joël wordt de hamvraag beantwoord: waar is God in hun midden? Nou, dat zal volstrekt helder worden in de overvloed aan zegen die komen gaat. Deze laatste Bijbelstudie gaat erover en wijst op de opvallend uitdagende taal die we erin aantreffen. Ds. Simon denkt na over schietgebeden.

Bijbelstudie 8: Niemand kan tegen Hem op

Als de HEER ziet dat zijn eigen volk onrecht wordt aangedaan, dan is Hij persoonlijk geraakt. Hij springt in de bres voor zijn eigendom en dat zullen de vijanden weten. Deze Bijbelstudie over Joël laat een emotionele kant van God zien. In de videoclip bij deze studie denkt ds Simon daarover door.

Bijbelstudie 7: God in ons midden

Als het volk de HERE aanroept in gebed, reageert Hij met veel goedheid. Zegen zal op allerlei manieren merkbaar worden na de benauwde tijd van de crisis. De belangrijkste is de uitstorting van Gods eigen Geest. Dat is een bijzonder royale gift met bijzondere effecten. Daarover gaat ook de bonus-video van ds Simon.

Bijbelstudie 6: Waar is God?

“Waar is jullie God?” Stel je voor dat de mensen dat aan ons als volk van de HERE vragen, zegt de profeet Joël. Dan vragen zij dus hoe je in een (sprinkhanen)crisis God kan aanwijzen. Of is Hij soms nadrukkelijk afwezig? In deze zesde Bijbelstudie gaat het om het evangelie zelf: is God bij ons of niet? In een bijpassende korte video denkt ds. Simon hardop na over dit thema.

Bijbelstudie 5: De HEER is een Krijgsheld

De HEER is een krijgsheld. Als we het hebben over Gods naam of reputatie, dan merken wij dat in de Bijbel ook de taal van oorlog gebruikt wordt. Het is een strijd met een overwinnaar en verliezers. God profileert zich als een Strijder. In een bijpassende video biedt ds. Simon een bespreekpunt.

Bijbelstudie 4: Ook koeien kunnen bidden

“De dag van de HEER is vlakbij!” zegt de profeet Joël. De gevolgen van de sprinkhanenplaag lijken een voorbode voor wat komt. Ook latere profeten hebben het over de naderende dag van de HEER. Hoe is het nu? Verschuift die dag steeds de toekomst in?

Bijbelstudie 3: Laat je verdriet maar eens zien

De profeet Joël roept de Israëlieten op om publiek hun ontreddering te uiten. De sprinkhanenplaag heeft grote gevolgen en daarover kunnen zij klagen, luid roepen. Deze derde Bijbelstudie gaat over verdriet over wat ons overkomen kan, maar ook over onze zonden. In een korte video reikt ds. Simon hierover een gesprekspunt aan.

Bijbelstudie 2: Wat vertel je de kinderen?

In de tweede Bijbelstudie gaat het over kinderen en jongeren. Wat zien zij aan geloof in een crisistijd als corona (of een sprinkhanenplaag in de tijd van Joel)? Na een paar verklarende opmerkingen over vers 2 tot 4 van hoofdstuk 1 volgen gespreksvragen. Je kunt ook weer kijken naar een video met ds. Simon. En doorlezen in de Bijbel over het doorvertellen aan kinderen.

Bijbelstudie 1: Wat zegt de HEER in onze crisis?

Wat heeft God te maken met de coronacrisis? Door middel van een serie Bijbelstudies over Joël kun je meedenken over deze vraag.