Wij wonen in of rondom Zwolle: Stadshagen, 's Heerenbroek of Westenholte, en wij zijn christenen. Wij noemen onszelf zo omdat we in Jezus Christus iemand hebben leren kennen die aan ons leven zin geeft. Wij geloven dat hij de Zoon van God is, die naar de aarde kwam om mensen perspectief te geven. Een uitzicht op een leven waarin mensen tot hun recht komen.

Wij vormen samen een kerkelijke gemeente. Deze gemeente bestaat uit zeer verschillende mensen: gezinnen, alleengaanden, ouderen en ook studenten. Elke zondag ontmoeten we elkaar in het kerkgebouw De Fontein aan het Sterrenkroos 56 in Stadshagen. Deze kerkdiensten worden georganiseerd door de Nederlandse Gereformeerde Kerken. De naam gereformeerd zegt iets over de loop in de geschiedenis van deze kerk. Het geeft ook aan dat we graag een kerk zijn die de Bijbel steeds opnieuw op de tijd betrekt. Niet op het verleden, maar juist op vandaag en morgen.

Naast onze zondagse bijeenkomsten, komen veel leden ook door de week bij elkaar. Dit gebeurt in kleine groepen van ongeveer 10/15 adressen.
In deze kleine miniwijkgroepen is er aandacht voor ieders persoonlijke situatie.

Voel je vrijblijvend uitgenodigd voor zo'n bijeenkomst of voor een kerkdienst op een zondag.