Het begin

De Commissie Kerkbouw wordt, na vele gesprekken en onderhandelingen met de gemeente Zwolle, in 2000 in contact gebracht met woningbouwvereniging SAVO (nu: DeltaWonen). Door samen te werken wordt het mogelijk om centraal in Stadshagen een kerk te bouwen. Er wordt een contract gesloten. Op 1 januari 2002 is Zwolle-West een zelfstandige gemeente. 2002 en 2003 staan in het teken van het ontwerp. In juli 2003 is het definitieve ontwerp klaar en in september de maquette. De aanbestedingsprocedure begint in december. Ook start dan de financiële actie 'Welkom Thuis, een bouwsteen bijdragen'. Medio 2004 krijgt aannemer Ballast Nedam de opdracht om te starten met de bouw. In het najaar van 2004 wordt dit gevierd met de onthulling van het bouwbord. In april 2005 kiest de gemeente voor de naam De Fontein. In oktober 2005 wordt op spectaculaire wijze de toren op het gebouw getakeld. Januari 2006: de eerste kerkdienst!

Architectuur

Er is gekozen voor een gebouw met een bijzondere architectuur. Architectenbureau Alberts en Van Huut maakt gebruik van natuurlijke materialen, en heeft een uitnodigende en vriendelijke stijl van bouwen. De ontwerper gaat uit van organische bouw. Het uitgangspunt daarbij is dat een gebouw zo moet zijn dat het de mens in dat toe laat komen aan de functie waarvoor die mens op die plek is. In ons geval het samenkomen van de gemeente om God te dienen en lof te zingen. Bij het nieuwe kerkgebouw wordt uitgegaan van de groeivormen van de natuur. Deze groeigedachte is juist voor een kerkgebouw heel waardevol. Dit komt o.a. tot uiting in de torenspits van hout en muren en ramen zonder rechte hoeken.

De architect heeft gezocht naar harmonie in vorm, materiaal en kleur. Het dak van de kerkzaal is een vijfhoek met een zinken dakbedekking. De top van de vijfhoek is een lichtkoepel waardoor licht op het liturgisch centrum valt. Rondom deze koepel zorgt de toren voor een hoogte-effect, alsof er handen omhoog zijn gericht. De open toren symboliseert de verbondenheid met de hemel, de lof van de gemeente gaat via de open toren als een fontein omhoog en andersom valt het licht via de open toren op het liturgisch centrum.

De toren

De 'toren' is opgebouwd uit 15 onbehandelde houten stammen uit één stuk. De houtsoort is Clouziana, tropisch hardhout uit Afrika. Uiteindelijk krijgen de stammen een donkergrijze kleur. De torenlengte is 14 meter, waarmee een totale hoogte van 27,5 meter wordt bereikt.

Buitenkant

Het terrein rondom de kerk wordt in samenwerking met de eigenaren van de andere gebouwen beheerd, zodat er ook op het buitenterrein eenheid blijft bestaan. In de terreininrichting heeft ook een fontein plaats gekregen, waarbij ook op die manier aan wordt gesloten bij de naam van de kerk.