Aan De Fontein zijn een aantal beroepskrachten verbonden:

Gemeentepredikant - Doel: de gemeente toerusten tot een leven in geloof
De gemeentepredikant richt zich in zijn taak met name op de belijdende leden van de gemeente. Hij gaat voor in de verkondiging van het evangelie voor kerk en wereld en is verantwoordelijk voor het pastoraat dat complex en bijzonder is. Samen met de oudsten geeft hij geestelijke leiding aan de gemeente. 

Pastoraal Werker (PW-er) - Doel: complex en bijzonder pastoraat
De Pastoraal Werker (PW-er) is verantwoordelijk voor het pastoraat dat complex en bijzonder is (zoals bij ziekte, moeite, verdriet, overlijden, verlies of vertrek uit de gemeente) en voor het bezoeken van oudere gemeenteleden. Daar waar tijd en gelegenheid is, bezoekt hij/zij ook de overige gemeenteleden om hen in het geloof te bemoedigen, bij te staan, te begeleiden en te troosten. 

Kerkelijk Werker (KW-er) - Doel: ondersteuning bieden in organisatie
De Kerkelijk Werker (KW-er) is verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning in de organisatie en de opbouw van het kerkelijk leven. 


Simon van der Lugt - Gemeentepredikant

Wonen in Zwolle is nieuw voor me. Samen met mijn vrouw Marianne heb ik, Simon, ruim dertig jaar in het westen van het land gewoond en gewerkt (Rijswijk en Pijnacker, Rotterdam, Delft). Daar groeiden onze vijf kinderen op en zagen wij onze kleinkinderen geboren worden (zeven tot nu toe). Nu zijn we naar Zwolle gekomen. We hebben de oproep om hier te komen werken met overtuiging aanvaard.

Als dominee houd ik ervan om te snappen wat mensen bezighoudt. Ik ben nieuwsgierig naar verhalen. Wij mensen leven in verhalen, met een begin en een ontwikkeling, met wendingen en verrassingen, met een doel en een slot. Het boeiende is dat de grote Schepper van alles ook een Verhalenverteller is. Hij begon iets, neemt mensen mee op zijn tocht, komt verrassend uit de hoek en heeft het slot van de wereldgeschiedenis wel heel spannend gemaakt: Hij zal in eigen persoon uit de coulissen stappen!

Ik leer steeds meer zien hoe mijn leven en dat van mijn geliefden in Gods verhaal past. Hoe zien anderen dat? Ziet u het ook? Ik deel graag in de inzichten die anderen, christen of niet, opgedaan hebben. Ik hoor het ook graag als er juist geen verbinding ervaren wordt. Daar waar het schuurt en wringt, gebeurt wat. Mijn levenservaring en deskundigheid, door de jaren heen ontwikkeld, zet ik graag in bij vragen over Gods verhaal en het onze.

Ik geloof dat we steeds oude en nieuwe dingen zullen tegenkomen. Het leven is een wonderlijke mix van bekend en onbekend, van traditie en vernieuwing. Daarover wil ik iets melden als ik op zondag diensten leid. Ik luister en spreek mee in persoonlijke gesprekken en neem deel aan het bestuur van de kerk. Zo werken we met elkaar samen aan het leven en laten leven in Stadshagen, Westenholte en ’s Heerenbroek.

Telefoon: 06 8354 0684
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Valentino Cataneanu - koster

Mijn naam is Valentino Cataneanu. Ik ben sinds 2005 de gastheer/beheerder (Koster) van De Fontein. Door mijn werk kwam ik in Zwolle wonen met mijn vrouw Petra en onze drie kinderen. De vierde was toen op komst. Inmiddels zijn onze kinderen al aan het studeren en hebben wij onze plek gevonden in Stadshagen.

Wat is een koster? Een koster is een duizendpoot (dat krijg ik van veel mensen te horen). Ik ben de gastheer van de kerk. Het is mijn taak dat mensen zich welkom en veilig voelen in de kerk. Verder zorg ik voor alle dingen die bij het beheer van de kerk horen: ik schenk koffie en thee, verzorg bijeenkomsten en ontvang groepen. Ik zorg voor eten of een hapje en een drankje. En natuurlijk zorg ik ervoor dat  de kerk er schoon en netjes uitziet.

Ik ben dankbaar voor de vele hulp die ik krijg van veel gemeenteleden om mijn werk als gastheer en beheerder waar te maken. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn werk als koster voor zo’n grote gemeente niet alleen zou kunnen doen.

Belangrijker vind ik het dat mensen mij weten te vinden voor een gesprek. Dat ze zich gezien en gehoord voelen. Ik maak daar graag tijd voor vrij. Juist dat aspect: het contact met mensen, er zijn voor wie dat nodig heeft, is voor mij een belangrijk aspect van mijn werk. En tot nu toe heb ik dat ook als heel waardevol ervaren. Gastvrij zijn is voor mij een belangrijk element in mijn werk.
Ik waardeer het enorm om te merken dat de mensen zich  vrij voelen om in mijn aanwezigheid met elkaar over allerlei vertrouwelijke en persoonlijke kwesties praten. Dat geeft aan dat ze zich veilig bij ons in de kerk voelen. God heeft ons aan elkaar geven om te leven als kinderen van Hem en zo een gemeente te vormen die Gods naam bekend maakt.

Samen met de predikanten en de kerkelijk werkers vorm ik het team van werkers in de kerk. Samen met hen zet ik me in voor het bekendmaken van Jezus Christus. Wat Hij betekent  in mijn leven en dat van anderen. Wees dus welkom in de kerk voor een kop koffie, een goed gesprek en gebed. Ik sta graag voor jou/voor u klaar.

Matteüs 18:20: 'Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.'