De 40-dagen-tijd is een tijd waarin we stilstaan bij het offer van Jezus en de blijde boodschap van zijn opstanding. Voor de diensten in deze 40-dagen-tijd is gekozen voor het thema Overgave. Aan de hand van verhalen en gelijkenissen staan we hierbij stil. Bij deze diensten zijn leesroosters en verwerkingsopdrachten gemaakt. Iedere week delen we een blad met leesrooster en verwerkingsopdrachten. Je vindt deze documenten onder 'Huis van Groei - verdieping'. Hiermee kan je thuis, in je gezin of in je buurt aan de slag. De leesroosters werken in een week toe naar het thema van de zondag erna.