Hoe kan een God van liefde zoveel geweld toestaan of zelfs gebruiken? Deze vraag krijgt iedere christen vroeg of laat in gesprek met een niet-gelovige. En waarom geeft Hij het volk Israël opdracht tot genocide?

 

Als je in de Bijbel leest kom je soms passages tegen die je maar snel over wilt slaan. God die mensen doodt (Zondvloed, Korach, Dathan en Abiram) of zelfs opdracht geeft om een heleboel mensen te doden. Zoals bijvoorbeeld aan Jozua die de Kanaänieten moest uitroeien. Dat roept vragen op. God is toch liefdevol en genadig? Hoe moeten we dit lezen en begrijpen?

Op 28 juni gaan we hier verder over nadenken. Gastspreker is dan ds. M. P. D. Barth, predikant bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij heeft onlangs hier een boek over geschreven. Met elkaar proberen we meer zicht te krijgen op de geweldsteksten die we in de Bijbel tegen komen. Wat wil God ons hiermee zeggen? Wat zeggen deze teksten over Hem?

Allen hartelijk welkom. We beginnen om 19:45 uur. De koffie staat om 19:15 uur al klaar.
De avond wordt georganiseerd vanuit Huis van Groei

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact