Volgelingen van Jezus Christus hebben elkaar nodig. In Zwolle (en elders) kijken we over kerkmuren heen en zoeken we elkaar op. We zoeken naar datgene wat ons samen bindt – de kern van ons geloof - en vinden elkaar. Zo organiseren we in de zomerperiode gezamenlijk kerkdiensten, die worden gehouden op diverse locaties en tijden in de stad. In deze diensten is iedereen die God wil dienen van harte welkom om samen te zingen, te bidden, te luisteren en te vieren.

Deze gezamenlijke diensten worden georganiseerd door de vijf Gereformeerde kerken vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de twee Nederlands Gereformeerde kerken in Zwolle. Uit praktische overwegingen en als uiting van onze verbondenheid. Voor kerkgangers in Zwolle is de situatie in de zomer wat anders dan normaal. Soms is er een dienst op een andere plaats, of op een andere tijd dan je bent gewend. Om je wegwijs te maken staan in dit zomerrooster alle tijden en plaatsen waarop diensten worden gehouden, van zondag 22 juli t/m zondag 26 augustus. Wees welkom!

GKV Zwolle-West is onderdeel van het landelijke GKV kerkverband. | Privacy verklaring| Website door Inxpact